top of page
Introducing our law firm

Představení společnosti
JUDr. Petr Kubeš Ph.D.

Advokát - Česká republika

 • Právní poradenství

 • Právní zastupování

 • Příprava právních dokumentů

 • Stálé právní zastoupení

 • Správa nemovitostí a majetku

JUDr. Petr Kubeš Ph.D. 

advokát v České republice, narozen 1970, absolvoval v letech 1988 - 1992 obecné (magisterské a doktorandské) studium a v letech 1992 - 1996 postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 

Od roku 1994 je činný jako samostatný advokát v České republice.

 

Vykonává rozsáhlou advokátní praxi se specializací na obchodní a hospodářskou oblast.

 

Advokátní služby zahrnují právní poradenství a právní zastoupení všeho druhu, poskytované v českém a německém jazyce.

Právní oblasti - obory činnosti

01.

Obchodní právo

právo společností, družstevní právo, soutěžní a kartelové

  právo, živnostenské právo, obchodně závazkové právo, obchodní deliktní,

  sankční a odpovědnostní právo

02.

Insolvenční právo

insolvenční řízení, insolvenční pohledávky, konkurs,

  reorganizace, oddlužení

03.

Občanské právo

závazkové právo, smluvní právo, právo nemovitostí, věcná

  práva, dědické věci, apod.

04.

Pracovní právo

pracovně právní vztahy, pracovně právní nároky, právo

  zaměstnanosti, apod.

05.

Rodinné právo

manželství, rozvody, majetková práva manželů, vztahy

  rodičů a dětí, apod.

06.

Správní právo

právo obcí a samosprávných celků, policejní právo,

  přestupkové právo, stavební právo, právo životního prostřed, a další

07.

Trestní právo

obhajoby, zastupování poškozených

08.

Evropské právo

Obsah právních služeb

01.

Právní porady

časově a místně podle potřeby

02.

Sepis smluv a jiných právních aktů

příprava dalších právních dokumentů

03.

Zastupování I.

ve všech civilně právních věcech, v řízeních před státními

  soudy všech stupňů, zastupování v rozhodčích a arbitrážních řízeních

04.

Zastupování II.

ve správních řízeních před všemi orgány státní správy a

  samosprávy

05.

Obhajoba v trestních věcech

06.

Vyřízení a realizace kompletních právních projektů

zakládání a změny

  obchodních společností - akciová společnost, společnost s ručením

  omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost),

  sdružení, spolky, družstva, odštěpné závody, podniky, a další

07.

Zajištění služeb a úkonů

notáře, daňového poradce, auditora

08.

...a sem teprve něco vymyslím

tak se těšte...

Prvni oblasti
Obsah právních služeb

Není žádný právník výmluvnější než srdce.

Sylvain Maréchal (1788)

Naši klienti

 • Občané

 • Podnikatelé

 • Obchodní společnosti

 • Holdingy

 • Sdružení

 • Spolky

 • Družstva

 • Obce a města

bottom of page