top of page

Advokátní odměna

Podle zákonné úpravy České republiky, především podle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb. a Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR o paušální odměně za zastupování v civilním řízení č. 484/2000 Sb. Upřednostňuje se individuální ujednání o odměně.

Základní profesně právní předpisy: Zákon o advokacii č. 85/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR o paušální odměně za zastupování v civilním řízení č. 484/2000 Sb.

bottom of page